Šolnina za šolsko leto 2023 /24

Šolnina se plačuje mesečno in sicer:

 • baletna ustvarjalna pripravnica
  1 x na teden po 60 min
  30 EUR na mesec
 • balet 1
  1 x na teden po 60 min
  35 EUR na mesec
 • balet 2
  2 x na teden po 60 min
  45 EUR na mesec
 • balet 3
  3 x na teden po 60 min
  60 EUR na mesec
 • balet 4
  3 x na teden po 75 min
  65 EUR na mesec
 • balet 5
  3 x na teden po 90 min
  70 EUR na mesec
 • balet za odrasle
  1 x na teden po 90 min
  40 EUR na mesec
 • sodobni ples (8 – 12 let)
  1 x na teden po 75 min
  35 EUR na mesec
 • sodobni ples (od 12 let naprej)
  1 x na teden po 90 min
  40 EUR na mesec

UGODNOSTI! UGODNOSTI! UGODNOSTI!

 • družinski popust na drugega, tretjega, … otroka
  25% popusta na mesec

Plačilo

Položnice za šolnino se plača vsak mesec, in sicer do 15. v mesecu za prejšnji mesec. Če šolnine ne poravnate do plačilnega roka, vam zaračunamo zamudne obresti. Pri plačilu obvezno navedite sklic, ki je na izdanem računu.

Društvo si pridružuje pravico do povečanja šolnine, o čemer bodo člani pisno obveščeni.

V kolikor je plesalec odsoten s posameznih vaj iz zdravstvenih razlogov, ste ob morebitnem uveljavljanju znižanega plačila dolžni dostaviti zdravniško potrdilo, sicer se odsotnost pri plačilu ne bo upoštevala.

Vpisni dnevi

Zaradi posredovanja informacij v zvezi s potekom plesnega leta vas vabimo na vpisni dan, ki bo v petek, 1. 9. 2023 od 17.00 do 19.00 v večnamenski dvorani (dvorana za vaje) Kulturnega centra Janeza Trdine.

Vpis je možen tudi preko spletne strani (povezava).

Začetek vaj

Pričetek plesnih vaj je v ponedeljek, 4. 9. 2023, po urniku. Urnik vaj in vse ostale informacije dobite na vpisnem dnevu ter na naši spletni strani (povezava). Vaje se bodo začele po urniku glede na prijavljeno število udeležencev (najmanj 8-10 v skupini).

Izpis iz društva

Če plesalec ne želi več obiskovati plesnih vaj, je treba poravnati vse obveznosti do društva in pisno, preko elektronske pošte, sporočiti o prenehanju obiskovanja plesnih vaj.

Urnik vaj

Urnik vaj boste dobili na vpisnih dnevih in na dnu strani.

Društvo si pridružuje pravico do spremembe urnika med šolskim letom, o čemer bodo obveščeni vsi člani.

Gledališka dvorana
Večnamenska dvorana
Ponedeljek
Balet 5
15.00 – 16.30

Balet 1
16.30 – 17.30

Balet 3
17.40 – 18.40

Balet 4
18.45 – 20.00
Baletna ustvarjalna pripravnica (2018)
16.45 – 17.45

Baletna ustvarjalna pripravnica (2016, 2017)
18.00 – 19.00
Sreda
Balet 5
14.30 – 16.00

Balet 2
16.00 – 17.00

Balet 3
17.10 – 18.10

Balet 4
18.15 – 19.30

Balet za odrasle
19.30 – 21.00
Petek
Balet 5
15.00 – 16.30

Balet 2
16.30 – 17.30

Balet 3
17.35 – 18.35

Balet 4
18.35 – 19.50
Baletna ustvarjalna pripravnica (2019, 2020)
16.50 – 17.50

Sodobni ples (8 – 12 let)
18.20– 19.35

Sodobni ples (od 12 let naprej)
19.40– 21.10