Sodobni ples

Sodobni ples je plesna zvrst, ki se je v Evropi razvila v začetku 20. stoletja. Njegov razvoj povezujemo z velikimi ekonomskimi, tehnološkimi in družbenimi spremembami, ki jih je prineslo povojno obdobje. Do tedaj prevladujoča plesna zvrst klasičnega baleta ni več zadoščala ekspresiji negotovosti o prihodnosti. Danes je sodobni ples težko zajeti v enovito definicijo, saj zajema veliko plesnih tehnik, med drugim tudi baletno, njegova poglavitna ideja pa je popolna svoboda gibanja. Klas sodobnega plesa sestavljajo vaje, ki pripomorejo k boljši prostorski orientaciji, koordinaciji in boljšemu zavedanju telesa in njegovega delovanja. Na klasu se bomo družili, padali, skakali, vrteli, dvigovali, rolali, plazili, pobirali, tekli, hodili, drsali, sedeli…, predvsem pa spoznavali svoje telo in iskali nove načine gibanja.

Ura sodobnega plesa je sestavljena iz več delov. Pred začetkom vadbe se s pomočjo vaj za prožnost, moč in vzdržnost dobro ogrejemo. Nato preko vrste gibalnih sekvenc spoznavamo nove oblike in kvalitete gibanja, z vajami za koordinacijo in ozaveščanje prostora pa raziskujemo naš odnos do njega in ostalih plesalcev v njem. Tretji del je namenjen improvizaciji in ustvarjanju lastnih sekvenc, ki jih pogosto uporabimo tudi v končnih nastopih, po koncu vaj pa se nežno raztegnemo in z dihalnimi vajami in vajami za sproščanje zaključimo plesno uro. Plesalci skupaj z mentorico tekom leta ustvarjajo koreografije za končne nastope in produkcijo plesnega društva.

Povezava do programa.