BALET 1

Pri baletu 1 se otroci skozi igro spoznajo z osnovnimi baletnimi koraki. Naučijo se pravilne baletne drže in osnovnih baletnih pozicij rok in prvo ter drugo pozicijo nog. Spoznajo se z delom ob baletnem drogu. Vaje pri baletnem drogu se izvajajo proti drogu, z obema rokama na drogu, saj se pri baletu 1 posebej osredotočimo na vaje, kjer delajo noge in posebej na vaje, kjer delajo roke. Učimo se o 8 točkah orientacije v prostoru, praktično pa jih uporabljamo le 4.  Poleg baletnega gibanja se učijo prepoznati tudi ritem glasbe in izvajati naučene baletne korake v pravilnem ritmu. Skozi igro se učimo o različnih tempih glasbe in o ujemanju gibanja z značilnostmi glasbe (živahna glasba – igrivo, poskočno gibanje, žalostna glasba – počasno, umirjeno gibanje).

BALET 2

V skupini balet 2 se znanje baletnih korakov močno nadgradi. Delo ob baletnem drogu skozi leto prehaja iz dela proti drogu v delo ob drogu. Otroci se počasi spoznavajo z usklajenim delom rok in nog. Spoznajo tretjo pozicijo nog in naprednejše, kombinirane pozicije rok. Ponovimo znanje o 8 točkah v prostoru, vendar praktično še vedno uporabljamo le 4 točke. Postavimo temelje za obračanje piruet, kar dosežemo z učenjem obračanja na dveh nogah, fokusiranja glave na eno točko med obračanjem in delom na ravnotežju na eni nogi. Prav tako krepimo mišice nog, potrebne za delo na špicah.

BALET 3

Pri baletu 3 nadgrajujemo znanje pridobljeno v 2. stopnji. Čez leto počasi pridobivamo na moči nog in stopal, saj se korake, ki so bili prej izvedeni na tleh, sedaj izvaja nad tlemi. Naučimo se četrto pozicijo nog, ki jo uporabljamo za obračanje piruet. Glede na znanje skupine lahko tekom leta tretjo pozicijo nog zamenja peta. Dokončno povežemo delo nog in rok. Pri naučenih baletnih korakih tako pri drogu kot na sredini izvajamo delo nog in rok sinhrono. Postopoma se učimo, kako premikati glavo med posameznimi koraki. Razširimo praktično znanje o točkah v prostoru, sedaj jih uporabljamo že šest. Dekleta v drugi polovici leta lahko začnejo z delom na prstih, špicah (delo na špicah pri skupini balet 3 ni zagotovljeno, odvisno je od starosti otrok v skupini, njihovega znanja in fizične pripravljenosti. Končna odločitev kdaj posamezna deklica začne z delom na špicah, pripada učitelju/učiteljici baleta.) Delo na špicah se skoraj v celoti izvaja pri drogu.

BALET 4

Pri baletu 4 nadgrajujemo znanje pridobljeno pri baletu 3. Tretjo pozicijo nog nadomesti peta. Sinhronemu delo nog in rok se pridruži tudi glava. Korake pri drogu začnemo izvajati na polprstih. Dekleta nadgrajujejo delo na špicah, vaje izvajamo tudi na sredini. V tem času se fantje v skupini učijo naprednejših skokov. Praktično uporabljamo vseh 8 točk v prostoru. Nadgradimo znanje korakov na sredini, učimo se povezovanja korakov v težjih kombinacijah, spoznavamo se z delom v diagonali (vrtenje, skoki). Če je v skupini tudi kakšen fant, se počasi spoznavamo s pas de deux (ples v dvoje).