Program za šolsko leto 2023/24

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA (l. rojstva 2019, 2020)
BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA (l. rojstva 2017, 2018)
BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA (l. rojstva 2016) 

V baletni ustvarjalni pripravnici otroke postopoma in sistematično vpeljujemo v svet plesa s pomočjo različnih plesnih igric. Otroci raziskujejo gibanje skozi naravo, kar vključuje živalski, rastlinski in stvarni svet ter gibanje skozi različne zgodbice, pravljice, izštevanke in pesmice. Poudarek je na njihovi lastni ustvarjalnosti. Mentorica skupaj z otroki pripravi več krajših plesnih koreografij, s katerimi se predstavijo na produkcijah društva.  

Baletna ustvarjalnica poteka 1 x tedensko po 60 minut.


BALET 1 (od l. rojstva 2015 naprej)
BALET 2
BALET 3
BALET 4
BALET 5

Otroci razvijajo gibalno in plesno disciplino, razvijajo koordinacijo v gibanju ter telesno moč in gibljivost telesa. Spoznavajo in utrjujejo osnovno baletno tehniko. Pri plesalcih spodbujamo plesno ustvarjalnost in vrednotenje plesa. Spodbujamo ozaveščanje dihanja v mirovanju in gibanju, usklajeno s plesom. Plesalci teh programov se predstavijo na produkcijah društva, območnem plesnem srečanju in drugih krajših nastopih. Možnost prehajanja iz skupine v skupino glede na znanje otroka. 

Balet 1 poteka 1 x tedensko po 60 minut.
Balet 2 poteka 2 x tedensko po 60 minut
Balet 3 poteka 3 x tedensko po 60 minut.
Balet 4 poteka 3x tedensko, po 75 minut.
Balet 5 poteka 3x tedensko po 90 minut.

Plesalce razporedimo v skupine glede na njihovo predznanje baleta v dogovoru s plesno pedagoginjo. 

Z nakupom baletne opreme počakajte na prvo uro baleta, kjer vam bo vse informacije v zvezi s tem podala plesna pedagoginja! 


BALET ZA ODRASLE

Pri vadbi baleta za odrasle je poudarek na krepitvi hrbtnih mišic in s tem povezani pravilni drži ter nežnem raztegovanju mišic, kar koristi v vsakdanjem življenju. Balet je odlična protiutež vsakdanjim psihičnim obremenitvam v službi, hkrati pa pomeni aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. Vadba je primerna tako za ženske kot tudi za moške in je prilagojena tudi starejšim generacijam. 

Balet za odrasle poteka 1 x tedensko po 90 minut. 


SODOBNI PLES

Pri sodobnem plesu je poudarek na ustvarjalnosti. Pouk sodobnega plesa zajema balet, moderno in sodobno plesno tehniko ter jazz ples. Plesalci na začetku spoznajo osnove baleta, ki je temelj za nadaljnje delo. Pri sodobnem plesu je poudarek na izraznosti in notranjih vzgibih vsakega posameznika. Skozi različne plesne igre, improvizacije ter s pomočjo gibov plesalci skupaj s plesno pedagoginjo sestavijo smiselno celoto. Proti koncu leta spoznajo tudi korake in principe jazz plesne tehnike. Skupine tega programa se predstavijo na produkcijah društva, območnem plesnem srečanju in drugih krajših nastopih. Vpisujemo od 8. leta naprej. Dobrodošli tudi
dijaki, študentje in odrasli, brez ali s plesnim predznanjem.

Sodobni ples (od 8-12 let) poteka 1x tedensko po 75 minut.
Sodobni ples (od 12 let naprej) poteka 1x tedensko po 90 minut.