DOVOLJUJEM,

da Terpsihora Dance Company, plesno društvo Novo mesto uporablja osebne podatke za spodaj naštete primere.
Podatke potrebujemo za namene obveščanja, za višjo kvaliteto dela in za promocijo društva širši javnosti v naslednjih primerih:

  • video posnetki;
  • fotografiranje otrok;
  • osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefon, e- mail) za pisno in elektronsko obveščanje o aktivnostih društva
  • objava fotografij in video posnetkov na spletnih straneh, vabilih, zloženkah, brošurah, plakatih, letakih
  • zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov na prireditvah;
  • predstavitev v medijih;
  • prevoze z avtobusom, avtom ali vlakom v okviru izvajanja programov.


Plesno društvo Terpsihora bo z vašimi osebnimi podatki ravnalo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). Vaše posredovane podatke na prijavnici bomo uporabljali zgolj v namene, za katere ste dali privolitev.