Vodstvo in sodelujoči

ANDREJA HVALEC ŽITNIK

predsednica društva

S prvimi plesnimi koraki je pričela pri 10ih letih na Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu, na oddelku za Izrazni ples pod mentorstvom Sonje Rostan. Klasični balet in izrazni ples sta postali del njenega življenja 8 let. Nato se je začela ukvarjati s sodobnim plesom in ga istočasno z baletom plesati v Plesnem društvu Terpsihora, katerega je bila leta 1992 tudi ustanovni član. Poleg tega se je izobraževala na različnih plesnih šolah in seminarjih po Sloveniji s priznanimi domačimi in tujimi plesnimi pedagogi (Marjan Dogša, Ann Papoulis, Maritza Galaz, M. Boitiere, Fred Lasserre, Andy Papas, Matjaž Farič, Igor Sviderski, Uršula Teržan, Sinja Ožbolt,…), kjer je spoznala tudi druge plesne zvrsti (jazz ples, tai-ji-.quan, moderen jazz, horton, cunningham…). Plesala je na številnih predstavah in prireditvah. Aktivno se je ukvarjala s plesom 15 let, poleg tega pa je začela leta 1992 v Plesnem društvu Terpsihora poučevati balet in sodobni ples. Polega baleta in sodobnega plesa je začela leta 1995 še s poučevanjem plesa predšolskih otrok. S svojimi koreografijami je sodelovala na območnih in medobmočnih srečanjih plesnih skupin, raznih prireditvah in predstavah Plesnega društva Terpsihore. Leta 1999 je prevzela vodenje društva in ga vodi tudi še danes.

BARBARA BAN TURK

sodelavka

S sodobnim plesom in baletom se je srečala v gimnaziji, pred tem pa je plesala standardne in latinsko ameriške plese. Zaključna plesna produkcija Terpsihore, ki si jo je ogledala kot srednješolka, jo je prepričala, da se je pridružila društvu. Najbolj jo je pritegnil sodobni ples. Njeni prvi plesni pedagogi v Terpsihori so bili Jana Menger, Andreja Žitnik, Fred Lasser, Andreja Obreza.

Med študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani je vsa leta plesala v plesnem studiu Intakt, med drugim je nastopala tudi kot članica interne skupine. Izpopolnjevala se je v različnih sodobnih plesnih tehnikah, kot so Cunningham, Lemon and release, movement research, … Najdlje se je izobraževala pri Tanji Skok in Valentini Čabro. Slednja jo je kot plesalka in pedagoginja najbolj zaznamovala. Ostali pedagogi, s katerimi se je srečala skozi aktivna leta plesa, so: Branko Potočan, Matej Kejžar, Matej Kamnikar, Jordi Cortez, Rosana Hribar, Uršula Teržan, Igor Sviderski, Andreja Rauch Podržavnik, … Izpopolnjevala se je tudi na poletni plesni šoli Tanzfabrik v Berlinu, kjer se je med drugim udeležila delavnic pod vodstvom Ivana Wolfeja (Švica, Movement research) ter Libby Farr (ZDA, balet).

Zadnja leta je članica plesnega društva Terpsihora, kjer obiskuje skupino balet za odrasle ter hkrati aktivno sodeluje pri projektih društva, organizaciji dela oz. dogodkov.  

NINA PAVLIN

sodelavka

S plesom se je bolj intenzivno začela ukvarjati v srednji šoli. Pred tem je nekaj let trenirala gimnastiko in karate. Leta 1991 pa se je pridružila Plesnemu društvu Terpsihora, kjer je plesala klasični balet, sodobni ples in jazz balet pod vodstvom Andreje Žitnik (Hvalec), Gregorja Luštka, Freda Lasserja, Mojce Hotko (Borsan) in drugih. Poleti se je udeleževala plesnih delavnic, ki jih je vodil Fred Lasser. Že v času študija je sestavljala koreografije in učila ples kot prostovoljka Društva za razvijanje prostovoljnega dela, pa tudi v kolonijah Rdečega križa, ki se jih je udeležila kot mentorica. Po študiju se je zaposlila na OŠ Dolenjske Toplice kot učiteljica v prvi triadi, kjer nadaljuje s poučevanjem plesa. V Plesnem društvu Terpsihora je bila kot mentorica skupine otrok starih od 5 do 8 let (Plesna abeceda). Otroke spoznava z osnovami klasičnega baleta, sodobnega plesa in jazz baleta. Poleg plesa že nekaj let soustvarja tudi plesne predstave za Plesno društvo Terpsihora (Pika Nogavička, Mačje mesto, Svet pravljic, Letni časi, Potovanje okoli sveta) in na OŠ Dolenjske Toplice (Juri Muri v Afriki, Pika Nogavička, Čebelica Medka).

KLAVDIJA KOTAR

sodelavka

Klavdija Kotar od svojih srednješolskih let živi in diha za kulturo v Novem mestu. Osnovo za svoje delovanje črpa iz zaposlitve na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Novo mesto, ki jo od leta 2012 tudi vodi. V osnovnem poslanstvu te službe je skrb za ljubiteljsko kulturno dejavnost; za društva, različne sestave in posameznike, ki se ljubiteljsko, v svojem prostem času, ukvarjajo s celo paleto kulturnih dejavnosti. S svojo predanostjo kulturi, povezovalnostjo in velikim organizacijskim talentom je zaslužna za to, da ima Novo mesto močna kulturna društva, skupine. Je med ustanovitelji še dveh izjemno uspešnih kulturnih hiš v Novem mestu; Založbe Goga (’98) in Anton Podbevšek Teatra (’05). Pri prvi je dolga leta delovala kot urednica, pri drugi pa kot producentka posameznih produkcij med drugim tudi državne proslave ob praznovanju 20-letnice osamosvojitve Republike Slovenije (režija M. Berger). Je članica našega društva več kot dvajset let, deluje in soustvarja program društva, preko JSKD regijske mreže, pa nam vseskozi omogoča dodatne izobraževalne vsebine z odličnimi mentorji. Vsa leta aktivno sodeluje pri snovanju strategije razvoja kulture Mestne občine Novo mesto. Za svoje organizacijsko delovanje na področju ljubiteljske kulture je bila nagrajena z grbom Mestne občine Novo mesto.